Symposium 2014


Rituelen en symbolen bij sterven en rouw?

Betekenis en zin van afscheid en herdenking


Waarom dit symposium?

De dood schrikt ons op en roept de vraag naar waar komen wij vandaan en waar gaan wij naar toe in ons op. De zin van leven en dood is een vraag. En ook al is het geloven in een God minder geworden, de zijns vraag blijft en de behoefte daar vorm en inhoud aan te geven komt juist bij de dood zo sterk naar voren. Er is het verlangen in mensen zich verbonden te weten en dat te ervaren in het vieren van het afscheid, het herdenken van dierbaren en in het zoeken van wegen om in het delen van verdriet en rouw troost en kracht te vinden.
Daarom staan professionals, onderzoekers, nabestaanden en deelnemers deze dag stil bij de hedendaagse opvattingen, vormen en mogelijkheden rondom dit thema. Om ons bewust te zijn hoe belangrijk het is dat er ruimte en aandacht is voor verlies en rouw thuis, op het werk, in organisaties, op school.
Doel is om kunde, kennis, onderzoek en ontwikkelingen te delen en elkaar door ontmoeting te inspireren. Om ontwikkelingen verder vorm te geven, uit te werken en ervaringen uit de praktijk op te gaan schrijven en zo door te geven.

Informeren, inspireren, ontmoeten en delen

Denkers, ritueel specialisten, professionals en nabestaanden staan Samen Stil bij verlies, afscheid nemen, herdenking en rouw in onze hedendaagse cultuur.